May 10

Tywydd stormus

Paratowch ar gyfer tywydd stormus

  • Sicrhewch fod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am ragolygon y tywydd
  • Cadwch gerbydau’n glir o adeiladau, coed, waliau a ffensys.
  • Os yw’r pentyrrau simnai yn dal ac mewn cyflwr gwael, symudwch welyau i ffwrdd o’r ardaloedd yn uniongyrchol oddi tano.
  • Tynnwch ganghennau coed sydd wedi marw fel nad ydynt yn achosi difrod mewn storm.

Yn ystod storm

  • Gwnewch siwrneiau hanfodol yn unig. Os oes rhaid i chi wneud taith, byddwch yn ymwybodol o wyntoedd cryf ar ochrau llwybrau agored fel pontydd, llwybrau arfordirol neu ffyrdd agored uchel.
  • Am fwy o wybodaeth am beth i’w wneud yn ystod mellt a tharanau ewch i wefan y Met Office

Ar ôl storm

  • Gofalwch nad ydych yn cyffwrdd ag unrhyw geblau trydanol neu ffôn sydd wedi cael eu chwythu i lawr neu sy’n dal i hongian.
  • Cysylltwch â’ch yswiriwr i roi gwybod am unrhyw ddifrod i’ch eiddo.

Share news:

Gweithio mewn partneriaeth â...

Lawrlwytho’r ap EVAC Caerdydd

Derbyn hysbysiadau diogelwch a’r cyngor argyfwng diweddaraf yn syth i’ch dyfais

© EVAC Caerdydd 2021 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd