Cynllunio ar gyfer Argyfwng a Gwydnwch

Mae cynllunio ar gyfer argyfwng a gwydnwch yn sicrhau bod gennym y trefniadau a’r gweithdrefnau cywir ar waith er mwyn ymdrin ag unrhyw ddigwyddiadau neu argyfyngau mawr sy’n digwydd yng Nghaerdydd megis llifogydd, tanau, gollyngiadau cemegol neu ddamweiniau trafnidiaeth.

Byddwn yn gweithio gyda’r gwasanaethau brys, y GIG, a chwmnïau trafnidiaeth a chyfleustodau i ddatblygu cynlluniau argyfwng lleol er mwyn sicrhau y gallwch ddarparu ymateb effeithiol i ddigwyddiadau argyfyngus a chadw cymunedau’n ddiogel.

Paratoi at Argyfyngau – Arweiniad ar Gyfer Cymunedau (5mb PDF)
Canllaw i Reoli Argyfyngau yng Nghaerdydd (697kb PDF)

Canllawiau cyngor ymarferol

Mae Cyngor Caerdydd wedi datblygu ystod o ganllawiau i roi cyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud er mwyn helpu eich hunain a’ch teulu os digwydd argyfwng mawr.

Ymdopi gydag Argyfwng Mawr
Ymdopi Pan fo Amharu Sylweddol ar Fusnes
Ymdopi a Gwacau
Gweler hefyd…

Gweithio mewn partneriaeth â...

© EVAC Caerdydd 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd