Sectorau’r Ddinas

Mae partneriaeth EVAC wedi llunio mapiau i ddangos sut y câi’r ddinas ei gweld yn nhermau sectorau pe bai digwyddiad mawr yn codi.

Os bydd digwyddiad mawr, os byddwch wedi lawrlwytho’r app EVAC Caerdydd, byddwch yn derbyn neges yn syth drwy Hysbysiad Pwysig yn seiliedig ar wybodaeth gan Heddlu De Cymru, gyda diweddariadau parhaus, gan gynnwys pa ardal * neu sector(au) * i’w hosgoi, a ble i wacáu os bydd angen.

Mae EVAC Caerdydd yn fenter i amddiffyn diogelwch dinasyddion, busnesau ac ymwelwyr y ddinas drwy roi gwybod yn syth i ddefnyddwyr os bydd digwyddiad mawr yng Nghaerdydd, megis tân mawr, llifogydd, neu weithred derfysgol.

 

*Mae canol dinas Caerdydd a’r Bae wedi’u mapio’n gyfres o ‘Ardaloedd â chodau lliw a ‘Sectorau’ â rhifau i helpu i leoli digwyddiadau mawr a mannau gwacáu yn y ddinas.

Sectorau’r Ddinas

Mae canol dinas Caerdydd a’r Bae wedi’u mapio i gyfres o ‘Ardaloedd’ mewn lliw a ‘Sectorau’ rhifol i helpu i leoli digwyddiadau mawr a mannau dianc yn y ddinas.

Diffibrilwyr

Dyma fap o’r diffibrilwyr (AEDau) sydd wedi’u lleoli o fewn ardal fap EVAC Caerdydd:

Mae gwyrdd yn dynodi AEDau gyda mynediad 24 awr.

Mae coch yn dynodi AEDau sydd fel arfer ond ar gael yn ystod oriau swyddfa (cliciwch ar yr eicon i weld yr oriau mynediad).

Beiciau Next

Mae Nextbike yn ddull teithio effeithiol a gwydn drwy ganol y ddinas a’r bae sy’n osgoi tagfeydd traffig. Hyd yn oed pan does dim llawer o dafgeydd, mae’n aml yn ffordd gynt a mwy cyfleus o gyrraedd pen eich taith.

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i wella seilwaith teithio’r ddinas er mwyn creu trafnidiaeth wydn well a lleihau tagfeydd i ddefnyddwyr ffyrdd.

Sectorau’r Ddinas

Mae canol dinas Caerdydd a’r Bae wedi’u mapio i gyfres o ‘Ardaloedd’ mewn lliw a ‘Sectorau’ rhifol i helpu i leoli digwyddiadau mawr a mannau dianc yn y ddinas.

Diffibrilwyr

Dyma fap o’r diffibrilwyr (AEDau) sydd wedi’u lleoli o fewn ardal fap EVAC Caerdydd:

Mae gwyrdd yn dynodi AEDau gyda mynediad 24 awr.

Mae coch yn dynodi AEDau sydd fel arfer ond ar gael yn ystod oriau swyddfa (cliciwch ar yr eicon i weld yr oriau mynediad).

Beiciau Next

Mae Nextbike yn ddull teithio effeithiol a gwydn drwy ganol y ddinas a’r bae sy’n osgoi tagfeydd traffig. Hyd yn oed pan does dim llawer o dafgeydd, mae’n aml yn ffordd gynt a mwy cyfleus o gyrraedd pen eich taith.

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i wella seilwaith teithio’r ddinas er mwyn creu trafnidiaeth wydn well a lleihau tagfeydd i ddefnyddwyr ffyrdd.

Gweithio mewn partneriaeth â...

© EVAC Caerdydd 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd