Mae EVAC Caerdydd yn bartneriaeth amlasiantaeth sy’n gweithio’n agos i roi cyngor a chymorth i helpu pobl a chymunedau i fod yn barod i ymdrin ag unrhyw ddigwyddiadau neu argyfyngau mawr a fydd o bosibl yn digwydd yng Nghaerdydd, megis llifogydd neu dywydd garw, neu ddamweiniau trafnidiaeth.

Fideos

Gweld mwy o fideos ar ein sianel YouTube  Youtube

Gweithio mewn partneriaeth â...

Lawrlwytho’r ap EVAC Caerdydd

Derbyn hysbysiadau diogelwch a’r cyngor argyfwng diweddaraf yn syth i’ch dyfais

© EVAC Caerdydd 2019 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd