Parhad Busnes

Rheoli Parhad Busnes yng Nghaerdydd

Pan fo digwyddiadau’n codi mae potensial iddynt fygwth a tharfu ar fywydau unigolion, busnesau a chymunedau.

Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi cyngor i helpu’ch busnes trwy’r broses rheoli parhad busnes.

YMDOPI Â THARFU MAWR AR FUSNES (600KB PDF)

I’ch helpu i gynllunio ar gyfer unrhyw fath o darfu ar eich busnes, rydym wedi cynhyrchu Templed syml ar gyfer Cynllun Parhad Busnes i fusnesau bach a chanolig.

TEMPLED CYNLLUN PARHAD BUSNES (114KB DOC)

Mae’r Sefydliad Parhad Busnes yn diffinio Rheoli Parhad Busnes fel a ganlyn:

‘Mae Rheoli Parhad Busnes yn broses reoli gyfannol sy’n nodi effeithiau posibl ar fusnes sy’n bygwth sefydliad ac mae’n darparu fframwaith ar gyfer meithrin cydnerthedd gyda’r galluedd ar gyfer ymateb effeithiol sy’n diogelu buddiannau ei randdeiliaid allweddol, ei enw da, ei frand a’i weithgareddau creu gwerth.’

Gweithio mewn partneriaeth â...

© EVAC Caerdydd 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd