May 11
Ei Ddal Ei Daflu Ei Ddifa

Novel Coronafeirws (COVID-19)

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau iechyd y cyhoedd eraill y DU i fonitro’r sefyllfa Coronafeirws a rhoi ymateb a gynllunnir ar waith, gyda mesurau i ddiogelu iechyd y cyhoedd. 

Tudalen Cyngor Coronafeirws Iechyd Cyhoeddus Cymru

Tudalen Cyngor Coronafeirws Llywodraeth y DU [Saesneg yn unig]

Mae egwyddorion cyffredinol y gallwch eu dilyn i helpu atal lledaenu feirysau anadlol megis Coronafeirws Newydd. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Golchi eich dwylo yn aml gyda sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad. Defnyddiwch ddiheintydd dwylo sy’n seiliedig ar alcohol ac sy’n cynnwys o leiaf 60% alcohol os nad oes sebon a dŵr ar gael
  • Osgoi cyffwrdd eich llygaid, eich trwyn heb olchi eich dwylo.
  • Osgoi cysylltiad agos â phobl nad ydynt yn teimlo’n dda
  • Os ydych yn teimlo’n sâl, arhoswch gartref a pheidiwch â mynd i’r gwaith neu’r ysgol
  • Gorchuddiwch eich ceg wrth besychu a defnyddiwch hances i disian, yna taflwch yr hances yn y bin, a golchi’ch dwylo ar unwaith
  • Glanhau a diheintio pethau ac arwynebau rydych yn eu cyffwrdd yn aml gartref ac yn y gwaith

Sefydliad Iechyd y Byd – Tudalen Coronafeirws COVID-19 [Saesneg yn unig]

Ar y wefan hon cewch wybodaeth a chanllaw gan Sefydliad Iechyd y Byd ynglŷn ag ymlediad presennol coronafeirws (COVID-19) a gofnodwyd yn gyntaf gan Wuhan, China, ar 31 Rhagfyr 2019. Mae adnoddau defnyddiol yn cynnwys:

EVAC Caerdydd – Byddwch yn barod

Share news:

Gweithio mewn partneriaeth â...

© EVAC Caerdydd 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd