Mar 01

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi 1 Mawrth

Mae paratoadau ar y gweill ar gyfer Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi 2019 a gaiff ei chynnal ddydd Gwener, 1 Mawrth.

Yr amser ymgynnull yw  11:30AM yn Rhodfa’r Brenin Edward VII, rhwng Neuadd y Ddinas a’r Llysoedd Barn yng Nghaerdydd a bydd yr Orymdaith yn dechrau am 12:30PM

Mae’r orymdaith hon, nad yw’n filwrol, yn rhoi cyfle i’r rheiny sy’n byw yng Nghymru, beth bynnag eu hoedran, cefndir ethnig neu gymdeithasol, ymuno â dathliad urddasol a llawn dychymyg o dreftadaeth a diwylliant Cymreig.

Bydd FOR Cardiff yn gosod Cennin Pedr enfawr ledled canol y ddinas wrth baratoi ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth.

Share news:

Gweithio mewn partneriaeth â...

Lawrlwytho’r ap EVAC Caerdydd

Derbyn hysbysiadau diogelwch a’r cyngor argyfwng diweddaraf yn syth i’ch dyfais

© EVAC Caerdydd 2019 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd